مدل باب یا برش بلانت یک نمونه شاده از مدل موهای زنانه برای تمام سنین می باشدکه راحت میباشد. شما میتوانید چتری، ‏لایه ها ، زاویه، ‏flipsو موج برش زد. این مدل مو بیشتر برای موهای کوتاه و صاف استفاده میشود، خانمهایی که موهای ‏بلند و یا مجعد دارند ممکن است این مدل مو را انتخاب کنند چون باعث میشود ظاهر ساده ای داشته باشند. شما در خانه با ‏استفاده از یک جفت قیچی، چند عدد کلیپس مو و یک عدد آینه میتوانید موهاستان را به مدل باب کوتاه نمایید.‏
‏1.‏ موهای مرطوبتان را به هفت بخش تقسیم کنید : سمت چپ، سمت راست، بالا، فرق سر چپ، فرق سر راست، پشت ‏گردن چپ، پشت گردن راست

1

• از کلیپس ها بای نگه داشتن هر بخش سرجایش استفاده کنید، بنابراین شما میتوانید با یک بخش در یک زمان ‏کار کنید.‏

1 2

• اگر مویتان خشک شد، دوباره با اسپری آن را باکمی آب تعدیل میکنیم.‏

1 3

‏2.‏ برای برش جلو، موهارا اطراف صورت را ریخته (جلوی هر گوش)، به اندازه ای که میخواهیم آن ها را کوتاه ‏میکنیم.‏

2

• برای اطمینان در صورت تمایل میتوانید از یک خط کش استفاده کنید تا هر دو طرف مساوی باشند.‏

2 1

• برای کوتاه کردن، مو را به آرامی بین دو انگشت خود بگیرید.‏

2 2

‏3.‏ به پشت گردن بروید و بخشی از موهای صاف در سرتاسر پشت گردن را به طولی که میخواهید کوتاه نمایید.‏

2 3

• برای شروع، 2.5 سانتی متر از پشت گردن را کوتاه کرده و از آن به عنوان راهنما برای برش قسمت های ‏دیگر پشت مو استفاده کرده و به طرف جلو حرکت کنید.‏

3

• اگر جلو و عقب طول موها متفاوت است، یه دقت تنظیم کنید تا یک خط صاف از عقب به جلو داشته باشید.‏

3 1

‏4.‏ از پایین مو به طرف بالا حرکت کرده وهر لایه را به اندازه لایه زیرین با دقت کاهش میدهیم.‏

4

‏5.‏ موها رو خشک کرده و یکنواختی مو ها را بررسی کنید. از قیچی بر روی موهای خشک برایایجاد اصلاحات ‏کوجک استفاده کنید. موهای خود را با اتو صاف کنید.‏

5

‏6.‏ موهای پشت گردن با استفاده از ماشین موزنی بزنید و یک خط تمیز ایجاد کنید.‏

6