مراحل کوتاهی مو
1- ابتدا بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند

 1

2- قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

 2

3- برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید

 3

4- به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید

 4

قیچی پتاژ:

 56666

5- حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید

 5

 6- و در نهایت خواهید دید

6