از ویژگی های مدل موی ‏layer‏ این است که به همه شکل صورت می آید. اگر اوقات شما دوست دارید موهایتان مدل ‏layer ‎کوتاه کنید اما نمی خواهید هزینه زیادی را صرف کنید در نتجیه هر زمانی که دوست داشتید خودتان میتوانید این مدل مو را ‏داشته باشید.‏
موهای خود را برای مدل ‏layer‏ آماده کنید. موها را شسته، خشک کرده، چون کنترل کردن طول موهای خشک وقتی که مو ‏خیس است سخت میباشد. با یک شانه دندانه دار پهن موهایتان را از هر زاویه ای کوتاه کرده باعث میشود لایه ها تمیز و ‏مرتب باشند.‏

1

موهای خود را بالای سر جمع کنید. برای این کار سر خود را به صورت وارونه خم کرده و موهایتان را به سمت جلو شانه ‏کرده و با استفاده از دست خود موهایتان را حالت دم اسبی بالای سر با استفاده از کش ببندید.موها را باید درست بالای سر و ‏صاف قرار گیرد.‏

2

پایین آوردن کش موی دم اسبی. تا چند سانتی متر مونده به انتهای موی دم اسبی کش را پایین می آوریم. اگر میخواهید لایه ‏های ریزی ایجاد شود کافی تنها کش ‏‎2.5‎سانتی متر با پایین دم اسبی فاصله داشته باشد. برای لایه های تند و شدید باید کش ‏بالاتر قرار گیرد.‏

3

برش دم اسبی. موهایتان را در حالی که داخل کش حالت شل نگه دارید. با استفاده از یک جفت قیچی تیز آرایشگری موهایتان ‏را از بالای کش بریده و سپس موهایتان تکان دهید.‏
• اگر موهایتان ضخیم است، مجبورین چند بار برش بزنید. فقط مطمئن باشید که تمام برس در یک طول و بالای کش ‏صورت گیرد.‏
• مراقب باشید زاویه قیچی در طول برش عوش نشود و برش به صورت سراسری انجام شود.‏

4

بررسی لایه ها. با این روش لایه ها مو جلو نسبت به پشت مو بلند تر است. اگر میخواهید طول لایه ای موی جلو را تنظیم ‏کنید، با دقت بسیار از قیچی استفاده کنید.‏

5