در این مقاله به شما کمک میکنیم تا حالت زیبایی به موهای کوتاه خود بدهید. کوتاه کردن موهای کوتاه نسبت به بلند سخت تر میباشد پس باید دقت کافی را داشته و روند کارتون را در آینه چک کنید.

قدم اول : آماده کردن موها

موهای خود را شسته و با حوله خشک خیسی مو را بگیرید.

1

قدم دوم : تقسیم بندی مو
با استفاده از شانه با دقت تقسیمات زیر را بوجود آورید :‏
• فرق دو طرف سر را جدا کرده و یک دسته مو درست کنید.‏
• دسته مو درست شده را به سمت بالا و کناره ها را به طرف پایین شانه کنید.‏
• دسته مو را از عرض به دو دسته تقسیم کرده و دسته جلویی را به سمت پیشانی و دسته عقبی را به سمت پشت ‏گردن شانه میکنیم.‏

2

قدم سوم : نحوه در دست گرفتن دسته مو
مو را در زاویه نود درجه از سر، بین دو انگشت اشاره و وسط میگیریم.‏

3

قدم چهارم : کوتاه کردن مو
نکته : از یک قیچی تیز استفاده کنید.‏
به مو حالت افتادگی بدهید. قسمت اضافی را به اندازه ای که میخواهید کوتاه کنید.‏
• با استفاده از اسپری اب موها را مرطوب نگه دارید.‏
• ترمیم کوتاهی را برای پایان کار بگذارید.‏
• سعی کنید یک بخش از مو را دوبار کوتاه نکنید .‏
• هر بخش را یکسان کوتاه کنید.‏


4

قدم پنجم : تقسیم بندی از وسط‏
حالا باید دسته بندی مو را تغییر دهید، به این صورت که با استفاده از شانه یک فرق وسط ایجاد کرده و موها را به کناره ها ‏شانه کنید.‏

5

قدم ششم : ترمیم مو‏
ترمیم را از کناره شروع کرده و کم کم به طرف پشت سر میرویم. هر دفعه یک دسته مو را بین دو انگشت مستقیم بالای سر ‏گرفته به صورتی که دست عمود بر سر باشد. قسمت افتاده مو را کوتاه میکنیم.‏

این عمل را کل مو انجام میدهیم.‏

6

قدم هفتم : بررسی کلیه لایه ها‏
اگر ناهمواری خاصی دیدین و یا خواستید لایه ها کوتاه تر باشند، عمل کوتاهی را در دسته های کمتری انجام دهید.‏

7