در این مقاله به شما آموزش میدهیم که چگونه موهایتان را به صورت دم اسبی اما فانتزی درست کنید:‏

6a00d8358081ff69e201a5118e6fb1970c 800wi

قدم اول : موهایتان را به صورت دم اسبی ببندید اما از هردو طرف دسته مویی جدا کنید.‏
قدم دوم : یک بخش از قسمت جلوی دسته موی سمت چپ خود جدا کنید.‏

6a00d8358081ff69e201a5118e7021970c 800wi

قدم سوم : دسته موی جدا شده را به سمت راست سر ببرید و بالاتر از دم اسبی با سنجاق سر فیکس کنید.‏
قدم چهارم : همین عملیات را برای دسته موی سمت راست خود انجام دهید.‏

6a00d8358081ff69e201a73d99a45f970d 800wi

قدم پنجم : به باقی مانده دسته مو در دو طرف سر توجه کرده و دقت کنید سنجاق های سر را جایی بزنید که تو چشم نباید و ‏بالای کش موی دم اسبی زده شود.‏
قدم ششم : آخرین دسته باقی مانده از شمت راست را روی کش دم اسبی بیاورید و با سنجاق فیکسش کنید.‏

6a00d8358081ff69e201a5118e7105970c 800wi

قدم هفتم و هشتم : اگر اخرین بخش موهایی که سنجاق زدین کوتاه هستند پس با سنجاق روی دم اسبی فیکسش کنید اگر نه ‏ادامه اخرین دسته های مویتان را گرفته و زیر دم اسبی با کش ببندید.‏

6a00d8358081ff69e201a3fcdec7d6970b 800wi