امروز یک مدل بافت تیغ ماهی برای کسانی که موهای متوسط دارند آموزش میدهیم :‏
برای شروع ابتدا موهای خود را بیگیودی بپیچید تا از حالت صافی در بیاید یا از شب قبل محلول نمک دریایی را بر روی ‏موهای خود اسپری کنید.‏

1

2

قدم اول : در دو طرف سر نواری از بافت تیغ ماهی درست کرده و انتهای آن را با کش ببندید.‏

3

4

5

قدم دوم : دو دسته بافت را گرفته در پشت سر باهم گره بزنید.‏

6

قدم سوم : گره مو را با استفاده از یک یا دو سنجاق سر فیکس کنید به صورتی که کش انتهای مو مشخص نباشد. انتهای مو ‏را بزارید رها باشد.‏

7

6a00d8358081ff69e201b7c6cf0418970b 800wi