امروز مدل مویی را بهتون آموزش میدهیم که مناسب فصل بهار است و با گل های کوچک و یا ربان میتوانید تزئینش کنید.‏

6a00d8358081ff69e2016765a5a015970b 800wi

‏1.‏ دسته ضخیمی از موهایتان را جدا کنید.‏
‏2.‏ دسته موی جدا شده را کاملا پوش دهید.‏
‏3.‏ موها را پایین جمع کرده و با شانه نوک تیز قسمت های زیرین مو را بالا کشیده و پف بیشتری به مو بدهید.‏
‏4.‏ دم مو ها را با کش ببندید.‏
‏5.‏ دم مو نزدیک به کش را پوش دهید.‏
‏6.‏ دسته مو را به سمت بالا جمع کرده و با سنجاق سر فیکسش کنید.‏
‏7.‏ انتهای مو را دو دسته کرده و دور مو بپیچید.‏
‏8.‏ جلوی مو خود را با استفاده از بابلیس و به بیرون حالت دهید.‏
‏9.‏ موهای شما زیبا شده و آماده است.‏

6a00d8358081ff69e2016304b21b61970d 800wi