اگر مشتری بلند قد می باشد موهای بلند مناسب تر است و برای افراد کوتاه قد موهای بلند به خصوصی اگر در اطراف شانه ریخته باشد، توصیه نمی گردد. ما به دلخواه مشتری هر نوع کوپی را روی موهای معمولی انجام می دهیم. برای موهای نرم کوب با لایه های درشت توصیه می گردد. برای آنکه مدل مو بهتر خود را نشان دهد براشینگ می شود.

آموزش کوتاهی مو و طرحهای داخلی و بیرونی کوتاهی

هنگام کوتاهی دو نوع طرح داخلی و بیرونی بر روی سر اتفاقی می افتد. طرحهای قابل رویت بیرونی می نامیم که شامل مدلی های مختلف می شود اما طرح داخلی بدون حالت موهای سرباتوجه به اندازه صورت و چهره مشخصی می شود انتخاب مدلی مطابق با اشکال هندسی صورت.

چهره بیضی :

ایده آل ترین فرم صورت برای آرایش فرم بیضی می باشد یعنی طول صورت دو برابر عرض آن است . در این صورت هر مدلی که مشتری اراده کند می توان انجام داد و نتیجه عالی گرفت.

چهره ی چهار گوشی یا زاویه دار: ( مربع )

افرادی که خط رستگاه مو در پیشانی و خط آروارهها ( قک ها) با هم موازی می باشند را به عنوان چهار گوش می شناسیم. هنگام کوپا برای این فرم صورت سعی می کنیم از زاویه آن کم کنیم. برای این کار مدل هایی متوسط انتخاب کرده و سعی می کنیم گونه ها و شقیقه ها را بپوشاند. افراد با شود توصیه می گردد.

آموزش کوتاهی مو برای چهره ی دراز یا کشیدہ : ( مستطیل)

افرادی که دارای صورتی کشیده با گونه های فرو رفته می باشند را اصطلاحا مستطیلی می نامند. برای کم نشان دادن طول صورت می توان از مدل چتری بلند و پر استفاده نمود تا پیشانی پوشیده شود . باید دقت نمود که در این حالت نباید فرقی باز کرد یا شقیقه ها را برجسته نمود. برای این فرم چهره مدل های شلوغ که تا روی گردن می باشد توصیه می شود.

آموزش کوتاهی مو برای چهرهای مثلث : ( گلابی )

افرادی که دارای چانه مختصرا آرواره پهن و پیشانی باریک باشند را عنوان مثلث می شناسیم. هنگام کوتاهی مو در این فرم صورت سعی می شود پیشانی و شقیقه ها پهن تر و چانه کم عرض تر نشان داده شود. موها را روی پیشانی نریزید و در اطراف صورت بلند نگه دارید تا صورت کشیده تر و پهن تر شود. برای این افراد موها را کمی موج دار آرایش کرده و از پشت کوشی به شکل هلال روی گونه قرار می دهیم.

چهره ی گرد :

افرادی که صورتی پهن و دارای چانه و خط رستنگاه مو گرد می باشند را به عنوان چهره گرد می شناسیم. هنگام کوپ برای این فرم صورت سعی می کنیم صورت کشیده تر و بلند تر نشان داده شود. برای افراد با سن پایین با فرم صورت گرد موهای بالای سر را پف دار نموده تا پر تر به نظر برسد و در زمان بلند بودن برای افرادی که سن پایین تری دارند موها را کوتاه کنید و موهای بالای سر را پف دار کرده تا پرتر به نظر آید.

حتی اگر موها بلند باشد به صورت، زاویه میدهیم و سعی می کنیم موی سر تقارن نداشته باشد تا باعث شود گردی صورت کمتر به نظر آید.

چهره ی مثلث معکوس : ( قلبی )

افرادی که دارای پیشانی پهن و خط چانه باریک باشند را به عنوان چهره مثلت معکوس می شناسیم. هنگام کوتاهی این فرم صورت سعی می شود. پهنای پیشانی کمتر و عرض چانه بیشتر بنظر برسد. برای اینکار موها را به اندازه متوسط کوتاه کرده از مدل هایی که دو طرف یکسان ندارند استفاده می کنیم. برای این افراد فرقی باز نموده و چتری را به یک طرف حالت می دهیم.

برای افراد با صورت های قلبی مدل چتری مقعر و مدل مویی که حاشیه های بلند داشته صورت قرار میگیرد توصیه می شود.

چهره لوزی :

افرادی که دارای استخوانهای گونه پهن، برجسته ، پیشانی و چانه باریک می باشند را به عنوان چهره لوزی می شناسیم. در هنگام کوتاهی در این فرم صورت سعی می کنیم پهنای اطراف گونه ها کم تر و پیشانی و چانه ها عریض تر به نظر برسد. برای اینکار موها را در اطراف قسمت پیشانی حالت داده و کوتاه می کنیم. سپس تکه هایی از مو را روی گونه ها می آوریم.

چھره ی ترکیبی:

چهره هایی که خصوصیت دو فرم صورت را همزمان دارند ترکیبی می شناسیم مثلا گرد و چهار گوشی که در ناحیه ی فک دارای انحنا و در شقیقه ها زاویه وجود دارد.

چتری :

به موهایی که بخشی یا تمام پیشانی را می پوشاند چتری می گوییم. در هنگام کوپ کردن انتخاب , مدلی چتری را با توجه به فرم صورت و هماهنگ با آن انتخاب می کنیم. در مدل کوتاهی چتری موها را به شکلی اریب بر روی پیشانی شانه می کنیم.

کوتاهی با زاویه صفر ( قیچی) :

از خصوصیات کوتاهی با زاویه صفر درجه موها کوتاهی منظم و یکدست و بدون خرد شدن می با باشد.

آموزش کوتاهی مو و کوتاهی با زاویه چهل و پنج :

برای کوتاهی با زاویه ۴۵ درجه ابتدا باید موها با شامپو شسته شود. سپس آب اضافی آن می گیریم. بعد از آن سر را به صورت بعلاوه به چهار قسمت تقسیم بندی نموده دور سر را یک لایه با زاویه صفر و بقیه را با زاویه ۴۵ درجه کوتاه می نماییم. یک لایه از جلوی سر به صورت اریب بعنوان راهنما انتخاب و با زاویه صفر درجه مایلی کوتاه می نماییم. سپس لایه های بعدی را با زاویه ۴۵ درجه در در سر کوتاه می کنیم.

در این مدل کوتاهی دور موها ۳ الی ۴ سانتیمتر خرد می شود و از پیتاژ با برش زیگزاگ اریب و حالت به رو انجام داده و آنها را به رو براشینگ می کنیم.

کوتاهی مو با زاویه نود با قیچی :

برای کوتاهی با زاویه ۹۰ درجه دست و قیچی به صورت موازی با سر قرار می گیرد و مو با زاویه ۹۰ درجه از پایین به بالا کوتاه می گردد. در این مدل تکه هایی که کوتاه می شود به شکل لایه های روی هم قرار می گیرند از این مدل می توان مدل کرنلی یا لایه لایه را مثال زد.

آموزش کوتاهی مو مدل پر ۹۰ درجه :

برای انجام مدل کوتاهی پر ۹۰ درجه ابتدا مو را با شامپو شسته آب اضافی آن را می گیریم. بعد از این سر را به صورت بعلاوه به چهار قسمت تقسیم بندی نموده دور سر را یک لایه با زاویه صفر و در جهت مایل کوتاه نموده و بقیه را با زاویه ۹۰ درجه کوتاه می نماییم.

این مدل را بدون تقسیم بندی هم انجام می دهند به این روش که ابتدا کلوش با شیب کند به شکل شعاعی موها را گرفته و بازاویه ۹۰ درجه مطابقی راهنمای ثابت قد مو کوتاه می کنیم. و روی موها را به اندازه ۴ تا ۶ سانتی متر لایه لایه می کنیم.
موها را چک نموده آن ها را به رو براشینگ کنید. این مدل برای افرادی که مدلی می خواهند تا پایین موهایشان لایه لایه شود و حالت کلوشی هم داشته باشد، مناسب است.
آموزش کوتاهی مو مدل لایه لایه پشت گردنهای معمولی در مدل کوتاهی لایه لایه به صورت گرد کوتاه میگردد.

پشت گردنهای لاغر در مدل کوتاهی لایه لایه به صورت چهارگوشی یا صاف کوتاه میگردد.

پشت گردنهای چاقی در مدل کوتاهی لایه لایه به صورت سه گوشی کوتاه میگردد.

راهنمای بغل گوشی در مدل لایه لایه شماره ۳ بالای گوشی انتخاب میگردد. راهنمای پشت گردن برای مدل لایه لایه شماره ۱، اندازه ی اولین مهره گردن میباشد.

برای مدل لایه لایه تقسیم بندی به شکلی شعاعی بوده و کوپ با زاویه ۹۰ درجه انجام می شود. برای مدل لایه لایه موها را ۵ قسمت تقسیم میگردد.
آموزش کوتاهی مو ، کوتاهی با زاویه ۱۸۰ برای انجام این مدلی کوتاهی از تقسیم بندی ۴ تایی استفاده می کنیم. برای شروع ابتدا یک لایه نازک مو را روی صورت ریخته و پس از مشخص نمودن خط راهنما چتری ها را بالا می بریم. هر لایه را با لایه راهنما چک می نماییم. حالی لایه لایه ها را به شکلی شعاعی تقسیم بندی نموده و با زاویه ۱۸۰ درجه کوپ می زنیم.

این مدلی برای افرادی که موهای مجعد و پیشانی بلند دارند توصیه می شود. چون در این مدل قد موها کوتاه نمی شود بری افرادی می خواهند بلندی موی خود را حفظ کنند نیز مناسب می باشد. در این مدل براشینگ به طرف رو انجام می شود.

آموزش کوتاهی مو مدل کوپ ترکیبی :

برای مدل گرد ترکیبی چتری از زاویه ۹۰ درجه برای کوتاهی استفاده می گردد. در مدالی کوتاهی الویا کوتاهی پشت سر به صورت گرد یا صاف بوده و با زاویه صفر درجه انجام
می پذیرد و همچنین در مدل الویا طرفین و پس سر و بالای سربازاویه ۹۰ درجه کوتاه می گردد.

هنگام انجام کوتاهی در مدل عروسکی از تقسیم بندی ۵ تایی استفاده می کنیم و براشینگ در مدل عروسکی قسمت پشت همه به زیر و جلوی سر همه رو به بالا می باشد.در مدل گرد ترکیبی چتری با زاویه ۹۰ درجه کوتاه میشود.

آموزش کوتاهی مو مدل پسرانه :

براى آنجام مدل کوتاهی پسرانه دور تا دور سر را بازاویه ۹۰ درجه کوتاه نموده و برای کوتاهی بالای سر از زاویه ۴۵ درجه استفاده می کنیم.

کنترل نهایی مو :

هنگامی که کوتاهی پایان می پذیرد باید یک بار کنترل نمود. کنترل دور موها را با زاویه صفر درجه در جھت صورت انجام می دهیم. دقت نماید در مدلی پر ۱۸۰ درجه خط راهنمای بالای سر به نقطه مرکزی تاج ختم می شود. سپس داخل مو را چک می کنیم این بخشی را براساس هر زاویه ای که مو کوتاه شده باشد چک می شود.