6a00d8358081ff69e2019b0045e58b970b 800wiبافت هلندی بک نوع بافت زیبا برای شینیون مو می باشد که سایت آرایشگری به شما پیشنهاد می دهد حتما این مدل زیبا را ‏امتحان کنید و سپس متوجه زیبایی فوق العاده آرایش موهایتان می شوید.‏
این بافت همانند بافت فرانسوی بسیار راحت و زیبا بوده فقط باید به حالت معکوس بافت را انجام دهید. اصلا نگران نباشید ‏چرا که با کمی تمرین حتما در این مورد حرفه ای خواهید شد.‏
‏1. مو را در بالای سر خود به سه دسته تقسیم کنید.‏
‏2. همانطور که در تصویر میبینید بجای اینکه دسته موی سمت چپ به روی دست موها بیاید آن را به زیر دسته موی سمت ‏راست ببرید.‏
‏3. دسته موی جدید را از سمت چپ گرفته و از دسته های با دسته راست یکی نمایید و ببافید.‏
‏4. حالا یک دسته مو از سمت راست بگیرید و مانند مرحله قبل با دسته موی چپ یکی کنید.‏
‏5.مراحل قبل را تا تکرار کرده و موهایتان را صاف تا پایین ببافید.‏
‏6. انتهای بافت مو را به کنار سر برده و با حالت گردپشت گوشتان با سنجاق سر فیکس نمایید.‏