در صورتی که از چتری خسته شده اید و به دنبال یک ایده جدید هستید تا موهایتان را تزئین کنید سایت آرایشگری در این ‏مقاله به شما کمک خواهد کرد.‏
‏1. یک دسته جلوی موهایتان را جمه نمایید.‏
‏2. موهایتان را کاملا پوش دهید تا حجم بیشتری بنظر برسد.‏
‏3. با استفاده از کش دسته موی جدا شده و پوش داده شده را ببندید.‏
‏4. موی بسته شده را به دو دسته تقسیم نمایید و هر دسته را در سمت خودش رها نمایید.‏
‏5. جلوی موی خود را کمی از کش بیرون کشیده و شل نمایید تا کمی به حال پف بماند.‏
‏6. در پایان برای زیبا تر نشان دادن موهایتان انتهای موهای خود را با بابلیس بپیچید.‏

6a00d8358081ff69e2016305b3f6b1970d 800wi