1 5minute curls step10با سایت آرایشگری در کمتر از 15 دقیقه موهایتان را درست کنید برای این کار کافی است تمام موهای خود را به صورت دم اسبی بالای سر خود ببندید و به همان حالت موهایتان را حالت بدهید و سپس آن ها را رها کنید.