قدم اول : استفاده از کلیپزر
از کلیپزر برای کوتاه کردن مرتب و تمیز مو استفاده می شود. کلیپزر ها سه گارد در سایز های مختلف دارد.سایز ‏‎3#‎‏ برای ‏روی سر، ‏‎2#‎‏ برای اطراف سر و ‏‎1#‎‏ برای ناحیه گردن استفاده میشود.این روش، روش 1-2-3 نامیده می شود.‏

2 1

قدم دوم : شروع با گارد شماره ‏‎3#‎
کل سر یعنی بالا، اطراف و پشت سر را با این شماره کوتاه کردی به نحوی که طول کل مو یکسان شود.‏

2 2

قدم سوم : تعویض کیپزر با گارد شماره ‏‎2#‎
پشت گردن را به صورت عمودی تا فرق سر و اطراف مو هم از کناره تا فرق سر را کوتاه کنید.‏
• ‏ این کار را تا نزدیکی فرق سر انجام داده به صورتی که با موهای جلو هموار باشد. همین کار را با کناره های سر ‏انجام داده و مراقب ارتفاع جلو سر باشید.‏
• خطوط ناهموار با گارد شماره ‏‎2#‎‏ از بین ببرید.‏

2 3

قدم چهارم : اتمام کار با گارد شماره ‏‎1#‎
از پشت گردن شروع کرده و سپس به سمت بالا و وسط پشت سر حرکت کنید. موهای بلند جلوی سر را با موهای کوتاه پشت ‏سر ترکیب کرده و همین روش کوتاهی را برای کوتاه کردن اطراف سر انجام میدهیم.‏

2 4

قدم پنجم : بررسی کوتاهی
کل موی سر را چک کرده و در صورتی که ناهمواری وجود داشت با استفاده از گارد مناسب، ناهمواری را رفع کرده و در ‏انتها خط موی تمیزی در لبه های اطراف مو درست میکنیم.‏

2 5