بدترین اتفاقی که برای آقایان ممکن است بیفتد این است که از آرایشگاه خارج شده اند و مدل مویشان یه هیچ عنوان به چهره شان نمی آید بر همین اساس سایت آرایشگری در این مقاله براساس فرم صورت آقایان بهشون مدل مو پیشنهاد می دهد :

1. فرم صورت بیضی : یکی از ایده آل ترین فرم صورت ها میباشد هرچند ممکن است آقایان از این مدل صورت خوششان نیاید اما دستتون برای انتخاب مدل مو باز است و هر مدلی را که بخواهید میتوانید آن را داشته باشید.

2. فرم صورت مربعی : مدل مویی که برای این گونه فرم صورت ها می توان در نظر گرفت اصولا زاویه دار هستند و البته مدل موهای کوتاه برای این فرم صورت بهترین مدل هستند و در صورتی که فواصل بین دو فرق سر را بلندتر کنید بیشتر به چشم می آیند

3. صورت کشیده : برای این فرم صورت هم مدل های مختلفی می توان انتخاب کرد که البته باید به یکسری نکات در این خصوص توجه نمود مثلا اگر جلوی موهایتان را بلند پذاشتید بغل های آن را کوتاه کنید تا صورتتان را کشیدگی خود را حفظ کند و فقط به این مورد توجه داشته باشید که موهایتان را زیاد بلند و یا زیاد کوتاه نکنید.

4. صورت گرد : آقایانی که صورتشان گرد میباشد اینکه کدام قسمت از صورتشان را می خواهند پهن تر نشان دهند به خودشان بستگی دارد. این گونه صورت ها بر خلاف صورت های بیضی شکل هیچ گونه زاویه ای ندارند پس باید مدل مویی را انتخاب کنند که بلند و پر باشد تا بتوان گردی صورت را بپوشاند و اما به نکته ای که باید این افراد توجه کنند این است که به هیچ عنوان موهایشان را به حالت چتری روی صورتشان نریزند چراکه باعث می شود گردی صورتتان بیشتر به چشم بیاید.

5. صورت لوزی : از ویژگی های بارز این فرم صورت می توان گونه های استخوانی و برجسته و پیشانی و چانه های باریک عنوان کرد در نتیجه باید مدل موهایی را انتخاب کنید که صورتتان را کشیده تر نشان دهد و پیشنهاد می شود که موهایتان را کمی بلند تر کرده و بالای سرتان پوش دهید و بغل موهایتان را هم کوتاه کنید تا گوش هایتان بیشتر به چشم آیند و توصیه می شود که موهایتان را صاف نکنید چرا که برای این مدل مو حالت طبیعی و فر زیبا تر می باشد.

6. صورت قلب یشکل : این نوع صورت شقیقه های بلندی دارند و همانند صورت های لوزی شکل بهترین مدل مو برای آنها موی بلند می باشد چرا که موی کوتاه توجه ر ابه قسمت بالای صورت جلب می کند و در صورتی که کمی ته ریش داشته باشید تعادل را می توانید در صورتتان ایجاد نماید.

7. صورت های مثلثی : این فرم صورت عکس صورت های قلبی هستند و دارای پیشانی باریک و فک پهن هستند و با توجه به فرم صورتی که دارند انتخاب مدل مو کمی دشوار است و بهترین بیشنهادی که می توان برای ان گونه افراد داد موهای بلند تکه تکه میباشد که تا روی سرتان را حجیم نشان دهد و در صورت نیاز هم می توانید کمی چتری روی پیشانیتان بریزید.