مدل موی محو، یک مدل محبوب است. این مدل مو از گردن شروع شده و تدریج تا بالای سر پیش میرود. برای اینکه بدانید ‏چه مدل موی محو به شما می آید این مقاله را کامل دنبال کنید.‏
قدم آول : انتخاب نوع محو
انواع محو کردن :‏
• محو سزار : این مدل محو برش بسیار کوتاهی در پشت و دو طرف سر دارد.‏
• محو بالا و تنگ : در این مدل ،مو کامل در دو طرف و پشت تراشیده شده. این مدل محبوب نظامی ها می باشد.‏
• پرینستون : این مدل مو، حدود 2.5 تا 5 اینچ پشت و دوطرف سر را کوتاه تر میکند.‏
• Fauxhawk‏ : این مدل مثل پرینستون مباشد با این تفاوت که مو بیشتر محو می شود.‏

1 1

قدم دوم : شروع به محو کردن
معمولا در پشت گوش و پایین گردن را از بقیه قسمت ها کوتاه تر میکنند. اما برای اینکار به نکاتی باید توجه کرد از جمله :‏
• اگر موهای فرد در قسمتی از سر ظریف تر میباشد، محو شدن را باید نزدیک گوش تمام کرد.‏
• اگر شخصی موهایش در یک نقطه خاص پیچ خورده باشد باید بالا یا پایین آن را فقط محو کنیم.‏

1 2