آرایش ساده نیاز به تخصص بالایی ندارد و شما با رعایت یکسری اصول که به صورت تجربی و یا اینکه با مشورت دیگران بدست می آورید می توانید از بدترین نوع اشتباهات آرایشی رها شوید و سایت آرایشگری هم در این خصوص به شما کمک کرده و راهنمایی های مفیدی را ارائه میدهد.

  • بدترین حرکت آرایش صورت که مصنوعی بودن چهره شما را نشان می دهد ترسیم ابرویی بسیار مرتب و پررنگ کیباشد هماننند بچه ها که نقاشی می کنند.
  • رنگ پایه آرایش بسیار مهم میباشد در نتیجه برای انتخاب رنگ مناسب در امتداد خط چانه خود مقداری تونر مالیده و کاملا آن را پخش کنید در نتیجه اگر با رنگ پوست شما تفاوتی نداشت پس انتخاب درستی داشتید.
  • پلک مدام در حال حرکت میباشد و انتخاب رنگ های صورتی و قرمز اصلا مناسب نمی باشد در نتیجه سایه هایی با مایه بژ و طلایی بسیار مناسب بوده چرا که رنگ های گرم شما را خسته نشان می دهد.
  • خط لب مورد استفاده باید با رنگ رژی که استفاده می کنید هماهنگی داشته باشد و توصیه می شود خط لب مورد استفاده همرنگ با رژ و یا یک درجه تیره تر باشد و اصولا هم خط لب را پس از رژ ترسیم می کنند نه قبل از آن.
  • برق لب، جلوه طبیعی لب را از بین برده و آن را حجیم تر نشان می دهد اما در میزان استفاده از آن محتاط باشید.