Untitled24داشتن صورتی بی عیب و نقص آرزوی هر خانمی میباشد و اگر خواهان رسیدن به چنین آرزویی هستید استفاده از تکنیک کانتورینگ به شما پیشنهاد می شود که همانند هر تکنیک دیگری نیاز به یکسری وسایل و ابزار خاص خود میباشد و در کنار آن بجهت استفاده از کرم های متعدد برای از بین بردن نواقص صورت توصیه می شود به عنوان ارایش روزانه مورد استفاده قرار نگیرد تا از آسیبهای پوستی جلوگیری شود.

در آموزش ارائه شده توسط سایت آرایشگری مراحل کانتور کردن چهره به صورت زیر میباشد و امیدواریم این آموزش کمک کننده شما برای درخشش هرچه بیشتر مهمانی ها و مجالس باشد.

وسایل کانتورینگ و نحوه استفاده از پالت مورد نیاز شما به شرح ذیل میباشد :

  • همانطور که در عکس مشاهده می کنید نیاز به پالت کانتورینگ همانند تصویر زیر را دارید که دارای حداقل دو رنگ تیره و روشن باشد.
  • معیار سنجش تیرگی و یا روشنی پالت ها پوستتان می باشد.
  • در کانتورینگ صورت، رنگ روشن برای برجسته کردن و رنگ تیره مابین دو رنگ روشن استفاده می شود.
  • طبق تصویر فوق نقاط روشن مشخص شده صورتتان را به رنگ روشن پالت آغشته نمایید.
  • حال نوبت به رنگ تیره می باشد و همانطور که قبلا گفته شد مابین خطوط روشن از پالت تیره البته به صورت خطوط نازک استفاده نمایید.
  • الان نوبت به مرز کشی مناطق کانتور شده میباشد به این صورت که با نقطه چین مرز کرم پودر کانتورینگ روشن و تیره را از یکدیگرمشخص نمایید.
  • به صورت منظم در مرز مشخص شده با نقطه چین بوسیله قلم دو رنگ را با یکدیگر مخلوط نمایید.
  • الان باید سایه ای از مرز ها و برجستگی ها را در چهره خود ببینید.
  • برای تکمیل کانتورینگ صورت، تمام چهره خود را به پودر آغشته نمایید و آرایشتان را مرتب کیند.
  • جهت تیره تر کردن نواحی تیره کانتورینگ می توانید از پودر برنزه استفاده کنید.

از زیبایی چهره بی عیب ونقص خود لذت ببرید.