1- ابتدا تمام موها را در پشت سر جمع کرده و با یک کش به حالت دم اسبی می بندیم.

2- حالا موها را به صورت ساده می بافیم و انتهای موی بافته شده را نیز با کش محکم می کنیم.

3- موی بافته شده را به صورت حلزون وار پیچ می دهیم و گیره های سیاه رنگ به سر محکم می کنیم. (مطابق شکل زیر)

 

baft sade