در این مقاله یک مدل جدید از بافت با پارچه را بهتون یاد میدهیم، تا انتها با ما باشید :

Duplicate State

قدم 1 : موهای خود را به دو دسته تقسیم کرده و یک روسری را به پشت سر خود وصل کنید.‏
نکته : این کار باعث می شود که روسری در هنگام بافت تکان نخورد.‏
قدم 2 و 3 : هر طرف از موهای خود را با استفاده از روسری به عنوان دسته سوم ببافید.‏
قدم 4 : بافت را تا فرق سر ادامه دهید.‏
قدم 5 و 6 : دو دسته بافت را که شمال روسری و مو میباشد باهم گره میزنیم.‏
قدم 7: گره ها را مانند پوست حلزون رول کنید.‏
قدم 8 : گره های رول شده را با سنجاق جلوی سر فیکس کنید.‏

6a00d8358081ff69e2017eea6ff43c970d 800wi