راهنمای مرحله به مرحله بافت مو به شکل تل، روی سر:

1. به موهایتان کمی حالت موج دار (با شکل طبیعی) بدهید، اگر موهایتان خودش این حالت را دارد از این مرحله صرف نظر کنید.

2. موهایتان را از کنار تقسیم کنید.

21

3. در قسمتی که موهای بیشتری قرا دارد، کمی بالاتر از ریشه مو به اندازه 3 تا 5 سانتی متر(بسته به ضخامت موها) موها را دوباره تقسیم کنید.

4. یک کش بی رنگ کوچک را در این نقطه ببندید. شما از این کش بعدا برای قرار دادن سنجاق مویی استفاده خواهید کرد.

22.2

5. بافت خود را از قسمتی که موهای کمتری دارد، شروع کنید.

6. به سمت بالا آن را بکشید. به گزارش پرشین وی آن را به زیر و سمت صورت بپیچید به گونه ای که یک بافت به اندازه روی سر ایجاد شود، آن را صاف به روی سر قرار دهید.

23

7. دم بافت را با استفاده از سنجاق مویی به محلی که از قبل با کش مخفی مشخص کرده بودید متصل کنید.

24