اگر ناخن های شکننده دارید و این موضوع شما را ناراحت کرده است، یا خواند مقالات سایت آرایشگری این مشکل حل می شود چرا یک دستور خانگی جهت تقویت ناخن هایتان به شما پینهاد می دهدیم که دیگر نیاز به صرف هزینه بسیار و خرید مواد شیمیایی نمیباشد.

Strengthen your Nailsبرای تهیه محلول تقویت کننده نیاز به مواد زیر دارید :

* دو قاشق ایخوری نمک

* یک قاشق چایخوری روغن مغز گندم

* دو قاشق چایخوری روغن کرچک

این مواد را ابهم مخلوط کرده و سپس پنبه آغشته شده به مخلوط را به ناخن های خود بمالید و بعد از گذشت 5 دقیقه با پنبه دیگر تمیز نمایید. برای گرفتن نتیجه بهتر می توانید سه بار در هقته این کاررا انجام دهید.

نکته1 : مخلوط بدست آمده برای 25 بار دفعه قابل استفاده می باشد و بهتر است در یک بطری کوجک نگه داری شود.

نکته2 : بعد از استفاده از این مخلوط می توانید ناخن هایتان را لاک بزنید.

نکته3: ناخن هایتان را برای زیبا تر شدن سوهان بزنید اما نه به حالت رفت و برگشت.