nail designsچیزی که در طراحی ناخن زیاد به چشم می خورد خطوط ظریف و نازکی می باشد که با استفاده از قلم های مخصوص ‏طراحی می شود. سایت آرایشگری در این مقاله به شما آموزش می دهد چگونه خودتان این قلم ها را ساخته و به طراحی ‏ناخن هایتان بپردازید.‏
برای این کار به وسایل آرایشی قددیمی نیاز دارید و با استفاده از چند وسیله قلم های متعدد می توانید بسازید.‏
در روش اول به لاک هایی که دیگر از آنها استفاده نمی کنید، نیاز دارید.‏
با استفاده از یک دستمال یا پنبه آغشته شده به استون، لاک را از روی برس لاک کاملا پاک کرده و سپس موی برس آن را به ‏نازکی که می خواهید داشته باشد بریده تا بتواندی خطوط نازکی را ترسیم نمایید.‏
‏ بوسیله انگشتان خود موهای باقیمانده برس را بپیچانید تا حالت یکپارچه داشته لاشند.‏
با قلم طراحی که تازه درست کردید نقش مورد نظر را برروی ناخن هایتان ترسیم نمایید.‏
روش دوم از خط چشم های خشک شده که دیگر استفاده ای برایتان ندارد به راحتی می توانید استفاده نمایید به دلیل اینکه قلم ‏خط چشم های مویی نازک بوده و فقط نیاز به تمیز کردن دارد.‏
قلم را تمیز کرده و طرح موردنظر را با رنگ موردنظر ترسیم نمایید.‏
نکته : برای استفاده از رنگ های مختلف نیاز به داشتن تعداد زیادی قلم طراحی نمی باشد و تنها کافی است با استفاده از ‏دستمال های لاک پاک کن و یا دستمال هایی که آغشته به استون می باشد قلم را تمیز کرده و سپس به رنگ جدید آغشته ‏نمایید.‏