یک ایده جدید و قشنگ برای طراحی ناخن استفاده از زر ورق های طلایی رنگ میباشد که سایت آرایشگری نحوه استفاده ازا ین زر ورق های را به شما آموزش می دهد :