ناخن پا همانند ناخن دست نیاز به توجه و صد البته زیبایی دارد و اگر به دنبال روشی برای طراحی ناخن های پایتان هستید سایت آرایشگری در این مقاله به شما نمونه طرح زیر را پیشنهاد می دهد :