ابتدا لاک زیرین خود را با هر رنگ که دلخواهتان است بزنید، سپس یک یا چندین رنگی که قرار است بر روی لاک زیرین به صورت محو زده شود را انتخاب و چند قطره از آن لاک ها را بر روی سطح صافی بریزید و با وسیله ای نوک تیز به آرامی این چندین رنگ لاک را باهم مخلوط کنید.
حال تکه کوچکی از ابر یا اسفنج را با آب مرطوب کنید و سپس با لاک های ترکیب شده که درست کرید، آغشته کنید.
سپس اسفنج رنگی را بر روی ناخن بمالید البته اسفنج را بر روی ناخن نکشید بلکه این کار را به صورت ضربه ای انجام دهید.پس از اتمام کار اطراف ناخن را که رنگی شده است با یک لاک پاکن با دقت تمیز کنید.

113

112

ابتدا رنگ لاک اصلی خود را بر روی ناخن بزنید و بگذارید کامل خشک شود.سپس اسفنج مرطوب را به رنگ دیگری از لاک آغشته کنید.
تکه ای از تور که قصد دارید طرح آن بر روی ناخن قرار بگیرد را جدا کرده و دور ناخن و انگشت خود بپیچید.
حال اسفنج آغشته به رنگ لاک را بر روی ناخن و تور با حالت ضربه ای بزنید.
در پایان کار اطراف ناخن را با دقت تمیز کنید.

110

ابتدا رنگ زیرین و اصلی خود را بر روی ناخن ها بزنید.
سپس یک پلاستیک برداشته و با قلمو لاک به یک رنگ لاک دیگر و متفاوت از رنگ لایه زیرین آغشته کنید .
پلاستیک رنگی شده را با حالت ضربه بر روی ناخن می گذاریم و بر می داریم تا ناخن ها هاله ای از رنگ لاک بر روی پلاستیک را بگیرد.
در پایان کار اطراف ناخن را با لاک پاکن تمیز کنید.

114