یک طرح خوشکل که با هر طیف رنگ ناخنی می توانید آن را بروی ناخن هایتان اجرا کنید. سایت آرایشگری این روند را به شما آموزش می دهد.

7 ombre mani first