آیا کوچک بودن ناخن هایتان و حالت شکنندگی که دارند شما را ناراحت می کند و از عوارض کاشت ناخن هراس دارید؟ سایت  آرایشگری در این مقاله به شما روشی را آموزش میدهد که بوسیله آن ناخنهای زیبایی داشته باشید.

دستان خود را شسته و به طور کامل خشک نمایید. سپس با استفاده از سوهان لایه های پوستی ری ناخن از بین ببرید تا ناخن های ژله ای تمیزی بتوانید داشته باشید. برای اینکه بهتر این کار را  انجام دهید بهتر است چند دقیقه ناخن هایتان را در آب گرم خیس نمایید.

در مرحله بعدی باید فرم ناخن هایتان را  از نظر بیضی و مربع و گرد مشخص نمایید. جدیدا هم ناخن های تیز رواج پیدا کرده است.  فرم را که انتخاب کردید نوبت به بلندی ناخن می رسد. طبق سلیقه خود بلندی را مشخص نموده و با استفاده از سوقان خط برش ناخن را محو نمایید.

ناخن درست شده را روغن پرایمر مخصوص زده و بلافاصله بعد از آن ژل اول به نام پریمیوم ژل را همانند لاک بروی ناخن هایتان بزنید البته توجه داشته باشید کمی از ریشه ناخن هایتان فاصله داشته باشد و سپس به مدت 20 دقیقه داخل دستگاهی که دارای اشعه UV میباشد قرار داده و سپس بدون هیچ گونه معطلی از کلینر استفاده منایید.

ناخن هایتان را بررسی کرده و در صورت مشاهده برآمدگی و یا گودی و جهت رفع شکنندگی ناخن ها دوباره از ژل پریمیوم استفاده نموده و مجددا انگشتان را در دستگاه UV قرار دهید و دوباره از کلینر استفاده کنید.

دوباره ناخن هایتان را سوهان بکشید.

حالا نوبت به استفاده از ژل دوم به نام تاپ شاین ژل می باشد که همانند لاک و با کمی فاصله از ریشه ناخن هایتان را آغشته نمایید. سپس دست را داخل دستگاه UV قرار داده و بعد از گذشت دو دقیقه بیرون آورده و کلینر استفاده منایید.

در مرحله آخر نوبت به ژلی به نام برآشان ژل می رسد و همانند دو ژل قبل عمل کنید یعنی ناخن آغشته به این ژل را به مدت 2 دقیقه در دستگاه UV قرار داده و سپس از کلینر استفاده نمایید.

Diptic copy step1