ناخن هایتان را براساس اشکال هندسی طراحی نمایید. این نوع طراحی ها در فرانسه بسیار علاقه مند دارد و سایت آرایشگری نحوه این نوع طراحی را به شما آموزش میدهد.

1 geometric tips final