این طرح برای کسانی که مبتدی هستند بسیار زیبا بوده و سایت آرایشگری مراحل آن را گام به گام به شما آموزش می دهد تا از ناخن های زیبایتان لذت ببرید.

nail art step by step6