سایه های رنگی بسیاری در یک مجموعه سایه وجود دارد که از آن ها استفاده کمتری می شود و تقریبا می توان گفت بدون استفاده هستند ولی با کمی خلاقیت می توانید از آن ها لاک هایی با رنگ زیبا بسازید و سایت آرایشگری در این مقاله روند تهیه لاک را به شما آموزش می دهد.

سایه مورد نظر را پودر کرده و با لاک براق مخلوط نمایید و با استفاده از خلال دندان مخلوط را کاملا هم بزنید.

لاک مورد نظر آماده است و حالا می توانید از آن استفاده نمایید.