سایت آرایشگری در سری آموزش های طراحی ناخن خود، طرح گل های بهاری را به شما پیشنهاد می دهد که در گالری تصاویر زیر می توانید با نحوه طراحی آن آشنا می شوید :