همانطور که در تصویر میبینید این یک نمونه طراحی ناخن شیک میباشد که برای ترسیم آن به ابزار خاصی نیاز نمی باشد و شما به راحتی خودتان در منزل با استفاده از تصاویری که سایت آرایشگری به عنوان راهنما برایتان قرار داده است به طراحی ناخن هایتان بپردازید.