از جمله ساده ترین ابزار های برای طراحی ناخن استفاده از بر می باشد و در خصوص استفاده از این ابزار ساده یکسری نکات ویژه را سایت آرایشگری یادآور می شود که شامل موارد زیر میباشد :

  • در انتخاب ابر دقت کنید ، چراکه ابرهای متراکم بسیار بهتر بوده و نتیجه طرح های زیباتری می توانید برروی ناخن هایتان داشته باشید.
  • پیل اف در راحتی کارتان بسیار کمک می کند اما اگر در دسترس ندارید مهم نیست.
  • قبل از اینکه ابر آغشته به لاک را برروی ناخن هایتان بگذارید آن ها را از قبل لاک زده باشید.
  • زمانی که می خواهی داز چند رننگ لاک برروی ناخن هایتان استفاده کنید از ابر می توانید استفاده نمایید اما تک رنگ هم زیبایی خودش را دارد.
  • بین زمانی که ابر را به لاک آغشته می کنید و زمانی که ناخن هایتان را به لاک نباید فاصله بیوفتد چرا که لاک سریع به خورد ابر می رود.
  • دفعه اول که ابر آغشته به لاک را به ناخن هایتان می زنید ممکن است کمرنگ باشد و  برای نتیجه بهتر دوباره این کار را تکرار نمایید اما پس از اینکه لایه اولیه کاملا خشک شد.
  • تاپ کت برای پایان کار را هرگز فراموش نکنید.