یک ایده جدید و فوق العاده طراحی ناخن برای کسانی که به دنبال طرح های اسپرت هستند و می خواهند از ایده های مختلف برروی ناخن هایشان استفاده نمایند و سایت آرایشگری به این افراد کمک می کند تا ایده های خاص را بروی ناخن هایشان استفاده نمایند.