سیاه و سفید دو رنگی هستند که در کنار یکدیگرجلوه بسیار زیبایی دارند و به پیشنهاد سایت آرایشگری در صورتی که از این دو رنگ برای ناخن هایتان استفاده نمایید، طراحی ناخن فوق العاده ای خواهید داشت.