گل رز از جمله گل های زیبایی می باشد که طرفداران بسیاری دارد و سایت آرایشگری درهمین راستا به شما نحوه طراحی این گل زیبا بروی ناخن هایتان را اموزش میدهد.