در این مقاله یک مدل مو دخترانه ساده با استفاده از ترفند گره به شما آموزش می دهیم.

- ابتدا تمام موها را مرتب  شانه زده و از پشت سر به دو قسمت مساوی تقسیم می کنید.

4

- با دو قسمت جدا شده مو یک گره ایجاد کنید و با سنجاق سر محکم کنید.
- سپس ادامه موها را از طرفین و در جهات مخالف به دور گره ایجاد شده بپیچانید و با سنجاق سر محکم کنید.

5

- این کار را با هر دو طرف مو انجام دهید تا مدل مو موردنظر (مطابق تصویر زیر) بسته شود.

6