اگر به دنبال یک مدل موی ساده برای موهای موج دار خود هستید، مدل پیچ لوله ای فرانسوی گزینه خوبی است، به خصوص اگر بخواهید تمام مدت روز موهایتان را جمع نگاه دارید:

این مدل مرحله به مرحله برای شما توضیح داده می شود:


1. قسمت چتری موها را همانند تصویر به بالا سنجاق بزنید. می توانید کمی آن را بلند جلوه دهید ولی میزان زیاد آن شیک نخواهد شد.
2. از هر دو طرف سر مقداری مو را به کنار هم آورده و در پشت سر بپیچید.

french shinion1

3. آن قسمت را به دور انگشت خود پیچیده و به شکل یک دم خرگوشی کوچک درآورید. آن را با سنجاق مویی در پشت سر محکم کنید.
4. مرحله 2 و 3 را تا زمانی که تمام موها پیچیده شود ادامه دهید و درست در همان خط که پیچ قبلی را سنجاق زدید، همه آنها را به ردیف سنجاق بزنید.

french shinion2

آنچه سرانجام خواهید دید:

french shinion3