در این مقاله یک مدل مو بسته بسیار ساده به شما آموزش می دهیم.

ابتدا موهای خود را پشت سر با یک دست گرفته و از سر مو به سمت انتهای مو به دور دست خود می پیچید.

1

هنگامی که تمام مو را پیچ دادید آنرا در انتها با سنجاق سر به مجکم کنید تا باز نشود.

2