سایت آرایشگری یک مدل موی جدید را بهتون آموزش میدهد که برای اجرای آن بر روی موهایتان به وسایل زیر نیاز است :‏
‏1.‏ برس مو
‏2.‏ گره ی مو
‏3.‏ سنجاق سر
‏4.‏ اتو مو
‏5.‏ پوشش در اطراف موی دم اسبی

IMG 0778

قدم اول : ‏
در ابتدا باید موهای خود را شانه کرده و با گره بصورت دم اسبی پایین سر ببندید.‏
قدم دوم :‏
موهای خود را به سمت بالا و اطراف دم اسبی خود تاب دهید و با سنجاق سر فیکس کنید. انتهای مو را آزاد بزارید.‏
قدم سوم :‏
انتهای مو را که آزاد است را به سمت راست سرتون بگیرید و با اتو مو انتهایش را کاملا صاف و براق کنید.برای پایان کار ‏می توانید به موهایتان اسپری مو بزنید.‏