تاکون از خودتون پرسیدین که آرایشگران چگونه موهایتان ار براشینگ می کنند که با عث می شود موهای زیبایی داشته باشید و تا مدتی حالت خود را از دست ندهد. سایت آرایشگری در این مقاله شما رابا نحوه صحیح بارشینگ آشنا می کند.

برای سشوار موهایتان از پشت گردن شروع و سپس به دو طرف صورتتان حرکت کنید و موهایتان را به دور ب رس بچرخانید و همانطور که موهایتان را با برس می کشید آن ها را صاف کنید. فقط توجه داشهت باشید قسمت مرکزی سر را با زاویه 90 درجه سشوار نمایید.

نکته : هخانم هایی که صورتشان گرد است قسمت بالای سرشان باید پف بیشتری داشته باشد و خانم های صورت باریک بغل عای صورتشان را باید بیشتر پف دهند.

نکته : همزمان با سشوار برس را حرکت دهید.

به داز دور کرن سشوار از مو همچنان برس را چرخش دهید تا مو کمی سرد شود و یا می توانید از باد خنک سشوار استفاده نمایید تا مدل موهیتان تثبیت شود.