سایت آرایشگری در این مقاله به شما یک مدل جدید بافت مو را آموزش میدهد تا متفاوت تر از همیشه باشید.

برای شروع یک دسته مو در وسط سر جدا کرده و به صورت ساده آن ار ببافید و سپس همانند تصویر دسته های مو را از کنار جدا کرده و از میان موی بافته شده عبور دهید.